Kompletny przewodnik po inwestowaniu w złotoZłoto jest metalem szlachetnym, który od tysiącleci jest używany jako forma waluty. Jest to również jedna z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych opcji inwestycyjnych dla osób, które chcą zabezpieczyć się przed inflacją i/lub ryzykiem finansowym. Inwestowanie w złoto oznacza nie tylko kupowanie fizycznego złota, ale obejmuje również inwestowanie w fundusze zabezpieczone złotem, fundusze ETF i inne instrumenty inwestycyjne, które wykorzystują złoto jako zabezpieczenie. Poniżej omówiono różne rodzaje inwestycji: Fundusze oparte na złocie: Fundusze te zapewniają inwestorom pewną ilość fizycznego złota, które mogą następnie sprzedać i handlować na rynku według własnego uznania. Są uważane za bezpieczniejsze niż inne opcje inwestycyjne, ponieważ dają inwestorom materialny składnik aktywów, którym nie mogą manipulować banki centralne lub rządy. Jednak te fundusze zwykle wiążą się z wyższymi opłatami niż niektóre inne.